ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูล ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนห้อง

ม.1

48

31

79

3

ม.2

47

40

87

3

ม.3

58

47

105

3

รวม ม.ต้น

153

118

271

9

ม.4

19

30

49

3

ม.5

22

32

54

3

ม.6

20

41

61

3

รวม ม.ปลาย

61

103

164

9

รวม

214

221

435

18